Të dhënat e biznesit    Presidenti
    Genti Bedalli

    Bulevardi Gjergj Fishta 14/16
    E-mail:dhomaetregtiseshqiperikine@gmail.com - Mob: 00355693993014
    / 00393474875351