Shërbimet e Ofruara

Sherbime te llojeve te ndryshme

Konsulta per projekte te ndryshme

Komunikim me Ambasaden Kineze ne Tirane

Lehtesim dhe dhenie informacioni per individe ose subjekte qe kane nevoje